Sunday, July 14, 2013

จดหมายข่าว พญาไทวิลเลจ ฉบับที่ 2

จดหมายข่าวพญาไทวิลเลจ ฉบับที่ 2
4/2556 7ก.ค2556

สวัสดีเพื่อนสมาชิกพญาไทวิลเลจทุกท่าน คณะกรรมการได้มีการประชุมทุกเดือนประมาณปลายเดือน โดยเฉพาะเดือนมิ.ยที่ผ่านมามีการประชุมในวาระปกติ และวาระพิเศษรวม3ครั้ง โดยขอแจ้งให้สมาชิกทราบดังนี้ 


1.เรื่องถังขยะส่วนกลางบริเวณสนามเด็กเล่น สมาชิกที่มีบ้านใกล้ถังขยะส่วนกลางได้รับความเดือดร้อนจากขยะที่นำมาทิ้งไม่ลงถังและบางครั้งมากจนล้นออกมา จึงขอความร่วมมือเพื่อนสมาชิกมีถังขยะของตนเองไว้หน้าบ้านแทนการนำไปทิ้งขยะส่วนกลาง หรือถ้าจำเป็นขอให้ ทิ้งลงในถังและปิดให้เรียบร้อย ถ้ายังมีปัญหาเหมือนเดิมอีก คณะกรรมการอาจจะย้ายถังขยะส่นกลางไปไว้ที่อื่น 

2.การนำสุนัขไปถ่ายในที่ส่วนกลางทั้งสนามเด็กเล่น และข้างถนน ขอความร่วมมือสมาชิกที่เลี้ยงสุนัขเก็บมูลไปฝังกลบให้เรียบร้อยด้วย 

3.การค้างค่าสวัสดิการ ค่าใช้จ่ายกับค่าสวัสดิการมียอดใกล้เคียงมาก ถ้าไม่สามารถเก็บค่าสวัสดิการได้ตามเป้าหมายจะทำให้ไม่เพียงพอกับ รายจ่ายประจำเดือน ขณะนี้พบว่ามีเพื่อนสมาชิกค้างค่าสวัสดิการจำนวนมาก ทำให้รายรับ-รายจ่ายติดลบทุกเดือน คณะกรรมการจึงได้ออกจดหมายถึงสมาชิกที่ค้างค่าสวัสดิการให้มาชำระภายใน7วันหลังได้รับแจ้ง แต่เนื่องจากมีสมาชิก ค้างจำนวนมาก ทำให้การตรวจสอบข้อมูลอาจมีข้อผิดพลาด ทั้งจำนวนเงิน ทั้งเลขบ้าน และบางบ้านชำระแล้วแต่ ได้รับจดหมาย คณะกรรมการต้องขออภัยในความผิดพลาดเหล่านี้ด้วย และจะปรับปรุงวิธีการตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป หลังจากนี้คณะกรรมการจำเป็นต้องทำจดหมายทวงถามตามข้อบังคับของนิติบุคคลฯ ซึ่งจะมีค่าทวงถามครั้งละ 100บาทและดอกเบี้ย10%ต่อเดือน ทั้งนี้เพื่อให้นิติบุคคลฯสามารถจ่ายค่ายาม ค่าไฟฟ้าฯลฯ จึงหวังว่าสมาชิกจะให้ความร่วมมือ ในเรื่องของค่าทวงถามและดอกเบี้ยที่เพื่อนสมาชิกเห็นว่ามีอัตราสูงนั้น คณะกรรมการได้มีการเปรียบเทียบกับนิติบุคคลฯอื่นก่อนจะบรรจุไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ เพื่อให้สมาชิกรู้สถานะการเงินของหมู่บ้านและได้ตรวจสอบว่ามีการค้างชำระค่าสมาชิกหรือไม่ คณะกรรมการจะแนบงบ การเงินและตารางการชำระเงินทุกบ้านเลขที่ พร้อมจดหมายจากประธานฯทุกหนึ่งหรือสองเดือนต่อครั้ง 

4.สัญญาเช่าสโมสรหมดอายุ โดยที่สัญญาเช่าสโมสรจะหมดอายุลงในวันที่1กันยายน2556 คณะกรรมการจึงได้เจรจากับคุณสยันต์ พรมดี ผู้เช่าเดิม โดยมีประเด็นสำคัญคือ
4.1การขอที่ทำการสำนักงานให้นิติบุคคล
4.2การยอมให้ดัดแปลงการใช้ประโยชน์สระว่ายน้ำ แต่ต้องเสนอแบบให้คณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้เพราะสระมีความชำรุดมากยากแก่การซ่อม ประกอบกับสระมีขนาดเล็กทำให้มีสมาชิกมาใช้น้อยมาก ในการทำสัญญาฉบับใหม่คณะกรรมการฯจึงเห็นควรให้ผู้เช่าสามารถก่อสร้างเพิ่มเติมบนสระว่ายน้ำได้ ทั้งนี้เพราะคณะกรรมการฯเห็นว่าการคงสระว่ายน้ำไว้ไม่ได้มีประโยชน์คุ้มค่าพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องบำรุงรักษา และสิ่งปลูกสร้างจะเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินส่วนกลางในอนาคต
4.3การขึ้นค่าเช่าจาก2,750บาทเป็น10,000บาท
4.4การจัดระเบียบการจอดรถให้สมาชิกสัญจรได้สะดวก การเจรจายังไม่แล้วเสร็จ แต่เนื่องจากในสัญญาฉบับเดิมมีเงื่อนไขว่าจะมีผลต่ออายุทันทีหากไม่มีการแจ้งใดใดภายใน30มิ.ย2556
คณะกรรมการฯจึงจำเป็นต้องทำหนังสือไม่ต่ออายุสัญญา แจ้งคุณสยันต์เป็นทางการ เพื่อให้การเจรจายังดำเนินต่อไปได้ 

5.เชิญเจ้าของบ้านเลขที่144/41 มาชี้แจงการต่อเติมบ้านเมื่อวันที่22มิ.ย เนื่องจากปากซอย3บ้านเลขที่144/41 มีการต่อเติมเป็นเวลาหลายปี และมีข่าวต่างๆเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในอนาคต เช่นจะทำเป็นคลินิกเสริมสวย คลินิกสัตว์ เป็นต้น คณะกรรมการฯจึงเชิญเจ้าของบ้านมาชี้แจงต่อหน้าสมาชิกที่มีบ้าน ใกล้บ้านหลังนี้ คุณหมอพบพระ สุบันรุ่งณิช เจ้าของบ้านมาพร้อมวิศวกรคุมงานและผู้รับเหมายืนยันว่าหลังปรับปรุงเสร็จจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยแน่นอน ส่วนที่ใช้เวลาปรับปรุงนานเพราะเป็นบ้านเก่าสองหลังการดำเนินการค่อนข้างยาก ประกอบกับมีการเปลี่ยนผู้รับเหมา ซึ่งคุณหมอก็อยากให้เสร็จโดยเร็วเพราะเหนื่อยมากกับการมาดูงาน ตลอดเวลาที่ปรับปรุงบ้าน ได้มีการขอโทษเพื่อนบ้านข้างเคียงกรณีฝุ่นและเสียง ปัจจุบันงานโครงสร้างเสร็จแล้ว ฝุ่นจะน้อยลงมาก เหลือเรื่องเสียงจากการตัดกระเบื้องและกระจกอาจมีเสียงดังบ้าง คาดว่าอีกสามเดือนจะแล้วเสร็จ ต้องขอโทษเพื่อนบ้านด้วย ส่วนประเด็นคอมพ์แอร์ จะมีการย้ายตำแหน่งเนื่องจากไม่ใช่ตำแหน่งที่กำหนดในแบบ ที่ประชุมขอให้วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดเทศกาล งดเว้นงานที่มีเสียงดัง และซ่อมแซมสาธารณูปโภคให้กลับสภาพเดิม รวมถึงขุดลอกท่อระบายน้ำ เจ้าของบ้านเห็นด้วย

6.การแจกสติกเกอร์ผ่านรปภ.หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่สมาชิกหมู่บ้าน คณะกรรมการจึงได้จัดทำสติกเกอร์ติดหน้ารถเพื่อให้รปภ. ได้ตรวจสอบ และจะเข้มงวดในเดือนกันยายน ในระหว่างนี้จะเริ่มแจกสติกเกอร์โดยมีวิธีปฎิบัติดังนี้ 
6.1 ให้สมาชิกที่ใช้รถยนต์เข้าออกเป็นประจำแจ้งความจำนงขอรับสติกเกอร์ตามแบบฟอร์มที่แนบมากับจดหมาย ฉบับนี้ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มส่งที่ร้านคุณประสิทธิ์ คณะกรรมการจะแจ้งให้มารับสติกเกอร์ภายใน เดือนก.ค 
6. 2สมาชิกต้องไม่มียอดค้างค่าสวัสดิการจึงจะมีสิทธิได้รับสติกเกอร์ 
6.3 สติกเกอร์ให้บ้านละสองแผ่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่บ้านใดมีรถมากกว่าสองคันต้องซื้อสติกเกอร์ราคา แผ่นละ100บาท แต่การจอดรถต้องไม่กีดขวางทางเข้าออกบ้านสมาชิกอื่น 
6.4 คณะกรรมการสงวนสิทธิไม่ให้สติกเกอร์ในบางกรณี แต่จะชี้แจงเป็นกรณีๆไป ทั้งนี้ขอยืนยันว่า จะพิจารณาบนความเป็นระเบียบและความปลอดภัยของสมาชิกส่วนรวมเป็นสำคัญ 

7.การจัดระเบียบพื้นที่ส่วนกลาง เช่นถนน สนามเด็กเล่น เป็นต้น คณะกรรมการจะจัดระเบียบพื้นที่ส่วนกลางโดยเริ่มจากพื้นที่จอดรถ จะมีการกำหนดจุดจอดรถและจุดห้ามจอด โดยจะขอความร่วมมือสมาชิกในพื้นที่ออกความเห็นในแต่ละจุด โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป แต่ระหว่างนี้ขอความร่วมมือเพื่อนสมาชิกอย่าจอดรถกีดขวางทางเข้าออกของเพื่อนบ้าน 

ผมต้องขอให้สมาชิกเข้าใจการทำหน้าที่ของกรรมการฯและที่ปรึกษาทุกท่าน พวกเราทำเพื่อส่วนรวม เช่นร้านคุณประสิทธิที่ช่วยเก็บเงินค่าสวัสดิการก็ทำตามระเบียบของคณะกรรมการฯ หรือการออกจดหมายแจ้งการค้างชำระโดยเหรัญญิก เหล่านี้เป็นการทำงานที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ส่วนตัว แต่อาจมีข้อผิดพลาดบ้าง ผมก็ต้องขออภัยแทนด้วย ผมต้องขอให้เพื่อนสมาชิกอย่าได้ตำหนิต่อว่าพวกเขาที่ทำงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด หากมีข้อสงสัยไม่เข้าใจ ผมอยากเชิญท่านมาประชุมกับคณะกรรมการฯประมาณทุกปลายเดือน ถ้าพบว่ามีความผิดพลาดเราก็ พร้อมที่จะแก้ไขและขออภัยในสิ่งที่ผิดพลาด ซึ่งต้องขอขอบคุณสมาชิกหลายท่านที่ใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารกับ คณะกรรมการฯเช่น คุณประสงค์ซอย4 คุณเกื้อกูลซอย5 คุณจรัสบ้านเลขที่144/260 และคนอื่นๆอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม คณะกรรมการฯยินดีที่สมาชิกทุกท่านจะเข้ามาร่วมประชุม หรือเป็นที่ปรึกษา 

ชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล 
ประธานคณะกรรมการฯ 
...............................................................................................
แบบแจ้งความจำนงรับสติกเกอร์ 

บ้านเลขที่ ...............................................................................
ชื่อเจ้าบ้าน ..............................................................................
เลขทะเบียนรถ คันที่หนึ่ง เลขทะเบียนรถ................................ 
คันที่สอง เลขทะเบียนรถ ........................................................

ขอซื้อเพิ่ม 
เลขทะเบียนรถ ขอซื้อเพิ่ม.......................................................
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...