Sunday, December 20, 2015

บรรยากาศวันงานทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ชาวพญาไทวิลเลจ 2559

บรรยากาศวันงานทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ชาวพญาไทวิลเลจ 2559 วันที่ 20 ธันวาคม 2558 ชาวมวลมหาพญาไทวิลเลจมาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แลัถวายภัตราหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูปและไหวศาลพระภูมิ ศาลปู่สิน-ย่าอาย อันเป็นประเพณีที่ทุกท่านถือปฏิบัติเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวกันเป็นประจำทุกปีคืนพื้นที่การจราจรสามแยกกลางหมู่บ้านพญาไท

คณะกรรมการสำนักงานนิติบุคคลช่วยกันยกกระถางต้นไม้ที่เคยตั้งอยู่บนผิวการจราจรถนนเส้นกลางบริเวณสามแยกหัวโค้งเข้าเส้นใน ที่เคยตั้งมาเป็นสิบกว่าปี เพื่อคืนพื้นที่การจราจรบริเวณสามแยกกลางหมู่บ้านพญาไท ให้การขับขี่ภายในหมู่บ้านมีความปลอดภัยขึ้น ซึ่งจะมีการขีดเส้นขาว-แดง ห้ามจอดในลำดับต่อไป 19/12/2558 7.30 นRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...