Sunday, December 20, 2015

บรรยากาศวันงานทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ชาวพญาไทวิลเลจ 2559

บรรยากาศวันงานทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ชาวพญาไทวิลเลจ 2559 วันที่ 20 ธันวาคม 2558 ชาวมวลมหาพญาไทวิลเลจมาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แลัถวายภัตราหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูปและไหวศาลพระภูมิ ศาลปู่สิน-ย่าอาย อันเป็นประเพณีที่ทุกท่านถือปฏิบัติเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวกันเป็นประจำทุกปีNo comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...