Tuesday, December 17, 2013

วันทำบุญตักบาตรปีใหม่ ของชาวหมู่บ้านพญาไทวิเลจ ปี พศ.2557 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556

ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ของชาวหมู่บ้านพญาไทวิเลจ ปี พศ.2557 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556

Monday, December 9, 2013

การปรับปรุงพัฒนาที่ทำการสำนักงานนิติบุคคล หมู่บ้านพญาไทวิเลจ ปากเกร็ด 2556


Tuesday, December 3, 2013

จดหมายข่าวชาวพญาไทยวิลเลจ ฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม 2556


สวัสดีเพื่อนสมาชิกพญาไทวิลเลจทุกท่าน
1.การทำบุญหมู่บ้านและการประชุมใหญ่
วันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2556
7.00น.ใส่บาตรพระสงฆ์ 30 รูป บริเวณหน้าร้านคุณประสิทธิ์(หน้าสโมสรจะใช้ประชุมใหญ่หมู่บ้าน)
8.00น. เลี้ยงพระเช้า 9 รูป ณ.ที่ทำการคณะกรรมการนิติบุคคลฯ สโมสรหมู่บ้าน
8.30น. ไหว้ศาลพระภูมิและศาลตายาย
9.30น. ประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ หน้าสโมสร
11.00น.(โดยประมาณ)เชิญสมาชิกที่ร่วมประชุมทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน

ขอเชิญชวนสมาชิกหมู่บ้านที่สะดวกในวันเวลาดังกล่าว ร่วมทำบุญใส่บาตร,ถวายภัตตาหารเช้าและประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ เพื่อฟังสรุปงานต่างๆที่คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านได้ทำในปีที่ผ่านมาและมีแผนที่จะทำในปีหน้า ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก

หากสมาชิกท่านใดไม่สะดวกเข้าประชุมใหญ่ขอความร่วมมือทำหนังสือมอบอำนาจ(เป็นเจ้าของที่ดินและบ้านในพญาไทวิลเลจ)
หากไม่ทราบว่าจะมอบอำนาจให้ท่านใดเข้าประชุมแทน สามารถมอบอำนาจให้กรรมการนิติบุคคลฯหรือที่ปรึกษาท่านใดก็ได้ (แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจแนบท้ายจดหมายฉบับนี้)

2.ที่ทำการนิติบุคคลฯ
คณะกรรมการฯได้รับมอบสำนักงานที่ทำการคณะกรรการนิติบุคคลหมู่บ้านคืนจากผู้เช่าสโมสรแล้ว จะเริ่มปรับปรุงสำนักงานให้เหมาะสมกับการใช้งานต่อไป โดยงานแรกจะใช้เลี้ยงพระเช้าวันที่15ธันวาคม2556

ชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล
ประธานคณะกรรมการนิติฯ

รายชื่อคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพญาไทวิลเลจและที่ปรึกษา

1นายสุเทพ น้อมสวัสดิ์ 144/78
2นายศรีบุตร แววเจริญ 144/40
3นายอนันต์ สนธิเมือง 144/118
4นายวฤทธิ์ เกิดสมบัติ 144/167
5นายสัทธา แก้วช้าง 144/163
6นางบุษบา เดือนเด่น 144/188
7นายนุกูล ปาระชาติ 144/270
8นายอุดม ดีรัตนศรีกุล 144/234
9นางกอบเกื้อ หงษ์ปาน 144/252
10นางพรมณี จูฑปริกขานนท์ 144/45
11นายสวัสดิ์ สิทธิทอง 144/133
12นางหนูยิ้ม มงคลสกุณี 144/222
13นายประชิด ทิณบุตร 144/157
14นายยุทธชัย ปรีชา 144/114
15นายเจริญ สาสนรักกิจ 144/119
16นางระเบียบ ขำทิพย์ 144/168

Thursday, August 29, 2013

จดหมายข่าวพญาไทวิลเลจ ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม 2556

สิงหาคม 2556
สวัสดีเพื่อนสมาชิกพญาไทวิลเลจทุกท่าน
1.การจัดเก็บค่าสวัสดิการ
ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ให้ความร่วมมือในการชำระค่าสวัสดิการในเดือนที่ผ่านมา รวมถึงการชำระย้อนหลังของเดิมที่ค้างชำระ ทำให้รายรับเดือนที่แล้วสูงกว่ารายจ่าย เมื่อสถานการณ์เงินไม่ติดลบแล้วคณะกรรมการจึงได้อนุมัติการใช้จ่ายดังนี้
1.1ติดกล่องป้ายเรียกแท็กซี่
ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ต้องขอขอบคุณคุณวิโรจน์ที่นำวัสดุเก่าไปดัดแปลงโดยไม่คิดเงิน คิดเพียงค่าจ้างดัดแปลงเป็นเงิน 400บาท เราจ่ายเพียงค่าสายไฟและอุปกรณ์โคมไฟ 1860 บาทรวม 2260 บาท
ทำให้ประหยัดเงินหมู่บ้านไปมากเพราะของใหม่ร้านทำแสตนเลสเสนอราคา10,000บาทไม่รวมค่าติดตั้ง
การติดตั้งดำเนินโดยคณะกรรมการและที่ปรึกษาประกอบด้วยคุณอุดม คุณศรีบุตร คุณอนันต์ คุณวิโรจน์
คุณเหน่ง(ขออภัยไม่ทราบชื่อจริง)และผม โดยจ้างพิเศษยามให้ปีนขึ้นไปแขวนโคม
1.2การเปลี่ยนโคมไฟถนน
ตามที่ได้ทดลองติดไว้บริเวณปากซอย 1 ได้หลายเดือนแล้ว คณะกรรมการจึงได้อนุมัติให้เปลี่ยนโคมไฟถนนในหมู่บ้านทั้งหมด โดยจะทยอยเพื่อการประหยัดค่าไฟฟ้าลงประมาณ20-30% และการลดระดับความสูงลงทำให้เราสามารถเปลี่ยนหลอดได้เองจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนข้างนอกมาเปลี่ยนหลอดเวลาหลอดเสีย

1.3 การซ่อมถนน
ถนนในหมู่บ้านมีความเสียหายหลายจุด แต่การจะซ่อมให้ดีต้องใช้เงินจำนวนมาก คณะกรรมการจึง
อนุมัติให้ซ่อมโดยใช้ยางมะตอยปะเป็นจุดๆ โดยจะทยอยทำ และจะแก้ไขน้ำที่นองถนนทางเข้าหมู่บ้าน

2.การแจกสติกเกอร์ผ่านรปภ.หมู่บ้าน
ตามที่สมาชิกได้ส่งแบบแจ้งความจำนงขอรับสติกเกอร์เมื่อเดือนที่แล้ว
ขณะนี้สติกเกอร์พร้อมแล้ว ขอให้สมาชิกทยอยไปรับได้ที่ร้านคุณประสิทธิ์ โดยหลักการตามที่แจ้งเมื่อจดหมายเดือนที่แล้ว
2.1 สมาชิกต้องไม่มียอดค้างค่าสวัสดิการจึงจะมีสิทธิได้รับสติกเกอร์
2.2 สติกเกอร์ให้บ้านละสองแผ่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่บ้านใดมีรถมากกว่าสองคันต้องซื้อสติกเกอร์ราคา
แผ่นละ100บาท แต่การจอดรถต้องไม่กีดขวางทางเข้าออกบ้านสมาชิกอื่น
2.3เป็นรถของเจ้าของบ้านหรือเจ้าของบ้านหรือคนในบ้านนำมาใช้เข้าออกหมู่บ้านเป็นประจำ

ท่านใดยังไม่ได้แจ้งขอสติกเกอร์ สามารถใช้แบบฟอร์มท้ายจดหมายนี้

ชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล
ประธานคณะกรรมการฯ

Sunday, July 14, 2013

จดหมายข่าว พญาไทวิลเลจ ฉบับที่ 2

จดหมายข่าวพญาไทวิลเลจ ฉบับที่ 2
4/2556 7ก.ค2556

สวัสดีเพื่อนสมาชิกพญาไทวิลเลจทุกท่าน คณะกรรมการได้มีการประชุมทุกเดือนประมาณปลายเดือน โดยเฉพาะเดือนมิ.ยที่ผ่านมามีการประชุมในวาระปกติ และวาระพิเศษรวม3ครั้ง โดยขอแจ้งให้สมาชิกทราบดังนี้ 


1.เรื่องถังขยะส่วนกลางบริเวณสนามเด็กเล่น สมาชิกที่มีบ้านใกล้ถังขยะส่วนกลางได้รับความเดือดร้อนจากขยะที่นำมาทิ้งไม่ลงถังและบางครั้งมากจนล้นออกมา จึงขอความร่วมมือเพื่อนสมาชิกมีถังขยะของตนเองไว้หน้าบ้านแทนการนำไปทิ้งขยะส่วนกลาง หรือถ้าจำเป็นขอให้ ทิ้งลงในถังและปิดให้เรียบร้อย ถ้ายังมีปัญหาเหมือนเดิมอีก คณะกรรมการอาจจะย้ายถังขยะส่นกลางไปไว้ที่อื่น 

2.การนำสุนัขไปถ่ายในที่ส่วนกลางทั้งสนามเด็กเล่น และข้างถนน ขอความร่วมมือสมาชิกที่เลี้ยงสุนัขเก็บมูลไปฝังกลบให้เรียบร้อยด้วย 

3.การค้างค่าสวัสดิการ ค่าใช้จ่ายกับค่าสวัสดิการมียอดใกล้เคียงมาก ถ้าไม่สามารถเก็บค่าสวัสดิการได้ตามเป้าหมายจะทำให้ไม่เพียงพอกับ รายจ่ายประจำเดือน ขณะนี้พบว่ามีเพื่อนสมาชิกค้างค่าสวัสดิการจำนวนมาก ทำให้รายรับ-รายจ่ายติดลบทุกเดือน คณะกรรมการจึงได้ออกจดหมายถึงสมาชิกที่ค้างค่าสวัสดิการให้มาชำระภายใน7วันหลังได้รับแจ้ง แต่เนื่องจากมีสมาชิก ค้างจำนวนมาก ทำให้การตรวจสอบข้อมูลอาจมีข้อผิดพลาด ทั้งจำนวนเงิน ทั้งเลขบ้าน และบางบ้านชำระแล้วแต่ ได้รับจดหมาย คณะกรรมการต้องขออภัยในความผิดพลาดเหล่านี้ด้วย และจะปรับปรุงวิธีการตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป หลังจากนี้คณะกรรมการจำเป็นต้องทำจดหมายทวงถามตามข้อบังคับของนิติบุคคลฯ ซึ่งจะมีค่าทวงถามครั้งละ 100บาทและดอกเบี้ย10%ต่อเดือน ทั้งนี้เพื่อให้นิติบุคคลฯสามารถจ่ายค่ายาม ค่าไฟฟ้าฯลฯ จึงหวังว่าสมาชิกจะให้ความร่วมมือ ในเรื่องของค่าทวงถามและดอกเบี้ยที่เพื่อนสมาชิกเห็นว่ามีอัตราสูงนั้น คณะกรรมการได้มีการเปรียบเทียบกับนิติบุคคลฯอื่นก่อนจะบรรจุไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ เพื่อให้สมาชิกรู้สถานะการเงินของหมู่บ้านและได้ตรวจสอบว่ามีการค้างชำระค่าสมาชิกหรือไม่ คณะกรรมการจะแนบงบ การเงินและตารางการชำระเงินทุกบ้านเลขที่ พร้อมจดหมายจากประธานฯทุกหนึ่งหรือสองเดือนต่อครั้ง 

4.สัญญาเช่าสโมสรหมดอายุ โดยที่สัญญาเช่าสโมสรจะหมดอายุลงในวันที่1กันยายน2556 คณะกรรมการจึงได้เจรจากับคุณสยันต์ พรมดี ผู้เช่าเดิม โดยมีประเด็นสำคัญคือ
4.1การขอที่ทำการสำนักงานให้นิติบุคคล
4.2การยอมให้ดัดแปลงการใช้ประโยชน์สระว่ายน้ำ แต่ต้องเสนอแบบให้คณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้เพราะสระมีความชำรุดมากยากแก่การซ่อม ประกอบกับสระมีขนาดเล็กทำให้มีสมาชิกมาใช้น้อยมาก ในการทำสัญญาฉบับใหม่คณะกรรมการฯจึงเห็นควรให้ผู้เช่าสามารถก่อสร้างเพิ่มเติมบนสระว่ายน้ำได้ ทั้งนี้เพราะคณะกรรมการฯเห็นว่าการคงสระว่ายน้ำไว้ไม่ได้มีประโยชน์คุ้มค่าพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องบำรุงรักษา และสิ่งปลูกสร้างจะเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินส่วนกลางในอนาคต
4.3การขึ้นค่าเช่าจาก2,750บาทเป็น10,000บาท
4.4การจัดระเบียบการจอดรถให้สมาชิกสัญจรได้สะดวก การเจรจายังไม่แล้วเสร็จ แต่เนื่องจากในสัญญาฉบับเดิมมีเงื่อนไขว่าจะมีผลต่ออายุทันทีหากไม่มีการแจ้งใดใดภายใน30มิ.ย2556
คณะกรรมการฯจึงจำเป็นต้องทำหนังสือไม่ต่ออายุสัญญา แจ้งคุณสยันต์เป็นทางการ เพื่อให้การเจรจายังดำเนินต่อไปได้ 

5.เชิญเจ้าของบ้านเลขที่144/41 มาชี้แจงการต่อเติมบ้านเมื่อวันที่22มิ.ย เนื่องจากปากซอย3บ้านเลขที่144/41 มีการต่อเติมเป็นเวลาหลายปี และมีข่าวต่างๆเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในอนาคต เช่นจะทำเป็นคลินิกเสริมสวย คลินิกสัตว์ เป็นต้น คณะกรรมการฯจึงเชิญเจ้าของบ้านมาชี้แจงต่อหน้าสมาชิกที่มีบ้าน ใกล้บ้านหลังนี้ คุณหมอพบพระ สุบันรุ่งณิช เจ้าของบ้านมาพร้อมวิศวกรคุมงานและผู้รับเหมายืนยันว่าหลังปรับปรุงเสร็จจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยแน่นอน ส่วนที่ใช้เวลาปรับปรุงนานเพราะเป็นบ้านเก่าสองหลังการดำเนินการค่อนข้างยาก ประกอบกับมีการเปลี่ยนผู้รับเหมา ซึ่งคุณหมอก็อยากให้เสร็จโดยเร็วเพราะเหนื่อยมากกับการมาดูงาน ตลอดเวลาที่ปรับปรุงบ้าน ได้มีการขอโทษเพื่อนบ้านข้างเคียงกรณีฝุ่นและเสียง ปัจจุบันงานโครงสร้างเสร็จแล้ว ฝุ่นจะน้อยลงมาก เหลือเรื่องเสียงจากการตัดกระเบื้องและกระจกอาจมีเสียงดังบ้าง คาดว่าอีกสามเดือนจะแล้วเสร็จ ต้องขอโทษเพื่อนบ้านด้วย ส่วนประเด็นคอมพ์แอร์ จะมีการย้ายตำแหน่งเนื่องจากไม่ใช่ตำแหน่งที่กำหนดในแบบ ที่ประชุมขอให้วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดเทศกาล งดเว้นงานที่มีเสียงดัง และซ่อมแซมสาธารณูปโภคให้กลับสภาพเดิม รวมถึงขุดลอกท่อระบายน้ำ เจ้าของบ้านเห็นด้วย

6.การแจกสติกเกอร์ผ่านรปภ.หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่สมาชิกหมู่บ้าน คณะกรรมการจึงได้จัดทำสติกเกอร์ติดหน้ารถเพื่อให้รปภ. ได้ตรวจสอบ และจะเข้มงวดในเดือนกันยายน ในระหว่างนี้จะเริ่มแจกสติกเกอร์โดยมีวิธีปฎิบัติดังนี้ 
6.1 ให้สมาชิกที่ใช้รถยนต์เข้าออกเป็นประจำแจ้งความจำนงขอรับสติกเกอร์ตามแบบฟอร์มที่แนบมากับจดหมาย ฉบับนี้ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มส่งที่ร้านคุณประสิทธิ์ คณะกรรมการจะแจ้งให้มารับสติกเกอร์ภายใน เดือนก.ค 
6. 2สมาชิกต้องไม่มียอดค้างค่าสวัสดิการจึงจะมีสิทธิได้รับสติกเกอร์ 
6.3 สติกเกอร์ให้บ้านละสองแผ่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่บ้านใดมีรถมากกว่าสองคันต้องซื้อสติกเกอร์ราคา แผ่นละ100บาท แต่การจอดรถต้องไม่กีดขวางทางเข้าออกบ้านสมาชิกอื่น 
6.4 คณะกรรมการสงวนสิทธิไม่ให้สติกเกอร์ในบางกรณี แต่จะชี้แจงเป็นกรณีๆไป ทั้งนี้ขอยืนยันว่า จะพิจารณาบนความเป็นระเบียบและความปลอดภัยของสมาชิกส่วนรวมเป็นสำคัญ 

7.การจัดระเบียบพื้นที่ส่วนกลาง เช่นถนน สนามเด็กเล่น เป็นต้น คณะกรรมการจะจัดระเบียบพื้นที่ส่วนกลางโดยเริ่มจากพื้นที่จอดรถ จะมีการกำหนดจุดจอดรถและจุดห้ามจอด โดยจะขอความร่วมมือสมาชิกในพื้นที่ออกความเห็นในแต่ละจุด โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป แต่ระหว่างนี้ขอความร่วมมือเพื่อนสมาชิกอย่าจอดรถกีดขวางทางเข้าออกของเพื่อนบ้าน 

ผมต้องขอให้สมาชิกเข้าใจการทำหน้าที่ของกรรมการฯและที่ปรึกษาทุกท่าน พวกเราทำเพื่อส่วนรวม เช่นร้านคุณประสิทธิที่ช่วยเก็บเงินค่าสวัสดิการก็ทำตามระเบียบของคณะกรรมการฯ หรือการออกจดหมายแจ้งการค้างชำระโดยเหรัญญิก เหล่านี้เป็นการทำงานที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ส่วนตัว แต่อาจมีข้อผิดพลาดบ้าง ผมก็ต้องขออภัยแทนด้วย ผมต้องขอให้เพื่อนสมาชิกอย่าได้ตำหนิต่อว่าพวกเขาที่ทำงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด หากมีข้อสงสัยไม่เข้าใจ ผมอยากเชิญท่านมาประชุมกับคณะกรรมการฯประมาณทุกปลายเดือน ถ้าพบว่ามีความผิดพลาดเราก็ พร้อมที่จะแก้ไขและขออภัยในสิ่งที่ผิดพลาด ซึ่งต้องขอขอบคุณสมาชิกหลายท่านที่ใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารกับ คณะกรรมการฯเช่น คุณประสงค์ซอย4 คุณเกื้อกูลซอย5 คุณจรัสบ้านเลขที่144/260 และคนอื่นๆอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม คณะกรรมการฯยินดีที่สมาชิกทุกท่านจะเข้ามาร่วมประชุม หรือเป็นที่ปรึกษา 

ชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล 
ประธานคณะกรรมการฯ 
...............................................................................................
แบบแจ้งความจำนงรับสติกเกอร์ 

บ้านเลขที่ ...............................................................................
ชื่อเจ้าบ้าน ..............................................................................
เลขทะเบียนรถ คันที่หนึ่ง เลขทะเบียนรถ................................ 
คันที่สอง เลขทะเบียนรถ ........................................................

ขอซื้อเพิ่ม 
เลขทะเบียนรถ ขอซื้อเพิ่ม.......................................................

Saturday, March 2, 2013

จดหมายข่าวออนไลน์พญาไทวิลเลจ ฉบับที่1/2556 Phayathai Village Online Newsletter

สวัสดีเพื่อนสมาชิกพญาไทวิลเลจทุกท่าน
      คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิเลจ มีผลตามกฏหมายสมบูรณ์แล้วตามหนังสือ รับรองชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหว้ดนนทบุรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
     คณะกรรมการฯได้มีการประชุมเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2556 โดยมีการแบ่งหน้าที่ดังนี้
   1. นายชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล
   2. นายศรีบุตร แววเจริญ
   3. นางพรมณี จูฑปริกขานนท์
   4. นายประชิด ทิณบุตร
   5. นายสวัสดิ์ สิทธิทอง
   6. นายวฤทธิ์ เกิดสมบัติ
   7. นายอนันต์ สนธิเมือง
   8. นายนุกูล ปาระชาติ
   9. นางบุษบา เดือนเด่น
   10.สุเทพ น้อมสวัสดิ์
   11..สัทธา แก้วช้าง
   12. นางหนูยิ้ม มงคลสกุณี
      เนื่องจากคณะกรรมการฯมีเพียง12ท่าน แต่ยังมีคณะทำงานในชุดที่แล้ว ที่มีความรู้ความสามารถช่วยงานหมู่บ้าน จึงได้เรียนเชิญท่านเหล่านั้นมาเป็นที่ปรึกษาดังนี้
   1.คุณอุดม ดีรัตน์ศรีกุล ด้านกฎหมาย
   2.คุณกอบเกื้อ หงษ์ปาน ด้านบัญชีการเงิน
   3.คุณสุวิทย์ หล่อเจริญเรือง ด้านความปลอดภัยและสถานที่
   4.คุณเจริญ สาสนรักกิจ ด้านบริหาร
   และจะได้เรียนเชิญสมาชิกอื่นที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยงานหมู่บ้านเพิ่มเติมภายหลัง
      จากการประชุมมีเรื่องแจ้งสมาชิกดังนี้
1.การแบ่งงาน
      คุณพรมณี รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับ รปภ. และอาคารสถานที่ภายในหมู่บ้าน โดยมีคุณอนันต์ คุณสวัสดิ์ และคุณวฤทธิ์ เป็นผู้ช่วย

คุณศรีบุตร -รับผิดชอบดูแลด้านการเงิน โดยมีคุณหนูยิ้ม ทำหน้าที่เป็นเหรัญญิก
      -รับผิดชอบดูแลด้านกฏหมาย และคุณอุดมเป็นที่ปรึกษา
      -รับผิดชอบดูแลด้านอำนวยการต่างๆ โดยมีคุณสัทธาและคุณสุเทพ เป็นผู้ช่วย
2.งานที่จะทำ
   2.1 กำหนดสถานที่รับชำระค่าสวัสดิการ
      สมาชิกชำระได้ที่คุณระเบียบและคุณประสิทธิ์ ร้านค้าคุณประสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณคุณระเบียบและคุณประสิทธิ์ ขอความร่วมมือสมาชิกชำระค่าสวัสดิการที่ร้านค้าคุณประสิทธิ จนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง
   2.2 ติดตามความคืบหน้าสรรพากร กรณีสนามเด็กเล่นและสโมสร คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิเลจได้ทำจดหมายโต้แย้งไปแล้ว จะติดตามผลเป็นระยะ
   2.3 ออกแบบสติกเกอร์ใหม่เพื่อใช้ในการผ่านเข้าออก ต้องขอขอบคุณ คุณบุษบาที่ช่วยออกแบบสติกเกอร์และแบบตรายางหมู่บ้าน คณะกรรมการฯจะจัดทำและแจกจ่ายต่อไป
   2.4 ทดลองเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างเพื่อลดค่าไฟฟ้า จะทดลองติดโคมแบบใหม่สองแบบเพื่อเปรียบเทียบว่าแบบไหนสว่างและประหยัดค่าไฟมากกว่า
   2.5 ป้ายเรียกรถแท็กซี่ อยู่ระหว่างหาแบบและราคา
   2.6 ออกแบบและประเมินราคาระบบสูบน้ำลงท่อระบายน้ำของเทศบาล
   2.7 คลองลำราง หลังโซน6 ส่งกลิ่นเหม็น คณะกรรมการจะทำจดหมายถึงเทศบาลมาช่วยแก้ไข
คณะกรรมการจะหาผู้ออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง เสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณา
3.เรื่องแจ้งให้ทราบ
   3.1 โดยที่คณะกรรมการฯได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2556ตามที่แจ้งแล้วนั้น คณะกรรมการฯขอความร่วมมือเพื่อนสมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ ตามที่เจ้าพนักงานที่ดินได้รับรองตามมติที่ประชุมใหญ่ของหมู่บ้านฯ
      เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน โดยขอเน้นย้ำในหมวดที่6 ข้อ 28 คือ ถ้าไม่ชำระค่าสวัสดิการตามกำหนด อาจถูกค่าปรับร้อยละ10 ค่าทวงถามครั้งละ 100 บาท ค่าดอกเบี้ยร้อยละ15 หรือถ้าค้างเกินหกเดือนอาจถูกระงับการทำนิติกรรม ซึ่งคณะกรรมการไม่อยากจะใช้ข้อบังคับ แต่เพื่อให้เกิดความเสมอภาคของสมาชิกทุกบ้าน
      จึงอยากให้เพื่อนสมาชิกให้ความร่วมมือ เพราะค่าสวัสดิการที่จัดเก็บเพื่อใช้ในกิจการของหมู่บ้าน ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการใช้ในการซ่อมแซมและแก้ไขสาธารณูปโภค
   3.2 การต่อเติมและก่อสร้างในหมู่บ้าน หมู่บ้านเราประสบปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน,ฝาท่อระบายน้ำเสียหาย อันเนื่องมาจากผู้รับเหมาก่อสร้าง จึงขอให้ท่านเจ้าของบ้านเก็บค่าประกันจากผู้รับเหมา ไว้จนกว่าจะได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของท่อและฝาท่อแล้ว มิเช่นนั้นท่านเจ้าของบ้านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
     สมาชิกสามารถอ่านจดหมายหมู่บ้านได้ที่ phayathaivillage.blogspot.com

นายชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล
ประธานคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิเลจ ชุดที่ 1

Saturday, January 5, 2013

คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ

สวัสดีเพื่อนสมาชิกพญาไทวิลเลจทุกท่าน

สืบเนื่องจากการประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555นั้น ผลการเลือกตั้งมี ดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล   ประธาน
2. นายศรีบุตร แววเจริญ  รองประธานคนที่ 1
3. นางพรมณี จูฑปริกขานนท์  รองประธานคนที่ 2
4. นายอุดม ดีรัตนศรีกุล  กรรมการ
5. นายสวัสดิ์ สิทธิทอง  กรรมการ
6. นายวฤทธิ์ เกิดสมบัติ  กรรมการ
7. นายอนันต์ สนธิเมือง  กรรมการ
8. นายนุกูล ปาระชาติ  กรรมการ
9. นางบุษบา เดือนเด่น  เลขาธิการ
10. นายสุเทพ น้อมสวัสดิ์  กรรมการ
11. นางกอบเกื้อ  หงษ์ปาน  กรรมการ
12. นายสัทธา แก้วช้าง  กรรมการ
13. นางหนูยิ้ม มงคลสกุณี   ผู้ช่วยเลขาธิการ

การแบ่งงาน

คุณพรมณี รับผิดชอบเกี่ยวกับ รปภ. และอาคารสถานที่ภายในหมู่บ้าน โดยมีคุณอนันต์ คุณสวัสดิ์ และคุณวฤทธิ์ เป็นผู้ช่วย

คุณศรีบุตร
-  รับผิดชอบดูแลด้านการเงิน โดยมีคุณกอบเกื้อ ทำหน้าที่เป็นเหรัญญิก
-  รับผิดชอบดูแลด้านกฏหมาย โดยมีคุณอุดม และคุณนุกูล เป็นผู้ช่วย
-  รับผิดชอบดูแลด้านอำนวยการต่างๆ โดยมีคุณสัทธาและคุณสุเทพ เป็นผู้ช่วย
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...