Monday, April 28, 2014

งานสงกรานต์ชาวหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ ประจำปี 2557

บรรยากาศงานสงกรานต์ชาวหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ ประจำปี 2557 ณ หน้าอาคารสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.มีสมาชิกผู้มาร่วมงานมามายทั่วหน้าจากทุกซอย และแขกผู้มีเกียรติอื่นๆหลายๆท่านจากทางเทศบาลอำเภอปากเกร็ด ท่าน สส. สท. และสจ.ของปากเกร็ดมาร่วมงานด้วย ปีนี้มีผู้สูงวัยที่รับเชิญมาให้พรและดำหัวจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน นับตั้งแต่อายุ 75 ปี และสูงสุด 95 ปี มีของที่ระลึกให้ท่านมากมาย หลังจากนั้นก็มีงานปาร์ตี้หมูกระทะเล็กจากทีมงานชมรมเดินเช้าเพื่อสุขภาพ และเลิกงานประมาณ 3 ทุ่ม ปีหน้าและปีต่อๆไปคงได้ร่วมงานกันอีกนะครับ ใครเป็นใคร มีภาพท่านใดบ้าง ก็คลิกเข้าไปดูที่ภาพสไลด์ได้เลยครับ

Monday, April 21, 2014

จดหมายข่าวชาวพญาไทวิเลจ เดือนเมษายน 2557

16 เม.ย2557 สวัสดีเพื่อนสมาชิกพญาไทวิลเลจทุกท่าน ทางกรรมการนิติฯ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบและขอความร่วมมือจากสมาชิกดังนี้คือ
    1. การสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในเทศกาลสงกรานต์ ทางคณกรรมการฯมีความเห็นว่าควรจัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกหลานของเรา เป็นการให้ความเคารพ ความอบอุ่น คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย แต่ช่วงสงกรานต์สมาชิกส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้าน คณะกรรมการจึงเลื่อนการจัดงานเป็น วันที่ 27 เม.ย2557 จึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาร่วมงาน มาพบปะสังสรรค์ด้วยการ ขอพรจากผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 25557 
เวลา13.00 น พบปะพูดคุยกัน ดื่มน้ำ และทานไอศรีม 
14.00 น. เริ่มพิธี ณ.สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ 

    2.การลอกท่อระบายน้ำและพ่นฉีดยากำจัดยุง ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ติดต่อเทศบาลนครปากเกร็ดมาลอกท่อระบายน้ำและพ่นฉีดยากำจัดยุง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น พนักงานเทศบาลที่เข้ามาลอกท่อระบายน้ำได้แจ้งคณะกรรมการว่า มีบางจุดที่ไม่สามารถลอกท่อได้ จากเศษวัสดุก่อสร้างเข้าไปอุดตัน คณะกรรมการจะประสานเจ้าของบ้านที่ท่อดังกล่าวอยู่หน้าบ้านเพื่อหาวิธีขุดลอก แต่เป็นข้อมูลที่คณะกรรมการทุกชุดเคยแจ้งเตือนสมาชิกเสมอมา ให้คอยดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างอย่าให้เศษวัสดุก่อสร้างลง ไปในท่อระบายน้ำ จึงขอย้ำเตือนมาอีกครั้ง และขอให้สมาชิกที่จะต่อเติมบ้านแจ้งผู้รับเหมาติดต่อวางเงินประกันค่าลอกท่อไว้ที่เหรัญญิกคณะกรรมการฯ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ออุดตันเวลาที่ผู้รับเหมาไม่ได้ลอกท่อก่อนจบงาน 
    3.การปลูกต้นไม้บริเวณสนามเด็กเล่นและพื้นที่ส่วนกลาง คณะกรรมการกำลังจะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามเด็กเล่น แต่พบว่ามีการปลูกต้นไม้โดยสมาชิกที่มีบ้านใกล้ สนามเด็กเล่น จึงขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการสงวนสิทธิที่จะจัดระเบียบการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ส่วนกลางทุกจุด จึงขอให้สมาชิกที่ได้เริ่มและกำลังจะเริ่มปลูกต้นไม้ในพื้นที่ส่วนกลาง ได้เข้าใจว่าถ้าคณะกรรมการฯปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ต้นไม้ที่ไม่เหมาะสมจะถูกรื้อถอน 
    4.การระงับทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินบ้านที่ค้างค่าสวัสดิการหมู่บ้าน คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้ทนายความ ทำหนังสือลงทะเบียนตอบรับถึงสมาชิกที่ค้างชำระค่าสวัสดิการหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแจ้งระงับการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินนนทบุรี จะเป็นผลให้บ้านดังกล่าวไม่สามารถขาย โอนหรือให้เช่าระยะยาวได้ สมาชิกท่านใดได้รับจดหมายแต่ไม่ได้ค้าง กรุณาแจ้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ และขออภัยในความผิดพลาด คณะกรรมการขอชี้แจงข้อกฎหมายให้ทราบอีกครั้งว่า สมาชิกที่ค้างชำระค่าสวัสดิการและได้ถูกระงับการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินจังหวัด ถึงแม้ไม่คิดที่จะขายในช่วงใกล้ๆนี้ แต่ต่อไปอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้า เมื่อต้องการโอนให้ลูก หลานจะไม่สามารถทำได้ จนกว่าจะชำระค่าสวัสดิการ และณ.เวลานั้นดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นรวมอาจสูงมากจนเป็นภาระ หนักสำหรับลูกหลาน นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีสิทธิที่จะฟ้องคดี ขอให้ศาลบังคับให้ชำระค่าสวัสดิการพร้อมดอกบี้ย ค่าทวงถามและค่าทนายความ ซึ่งคณะกรรมการไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น แต่เพื่อความเสมอภาคของสมาชิกทุกคน ก็ต้องดำเนินการ 
     5. แต่งตั้งที่ปรึกษาเพิ่มเติม ที่ประชุมคณะกรรมการฯได้มีมติให้แต่งตั้งที่ปรึกษาเพิ่มสองท่าน ซึ่งท่านทั้งสองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและได้ช่วยงานหมู่บ้านมาตลอด 
       5.1คุณสมบัติ พรหมดีราช บ้านเลขที่144/50 ท่านมีความรู้ความสามารถในด้านชลประทาน เป็นกำลังสำคัญในการทำเรื่องเสนอโครงการพัฒนาเมือง เพื่อของบประมาณมาแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน และให้คำปรึกษาเรื่องทางเทคนิควิศวะกรรมต่างๆ 
       5.2คุณ วิโรจน์ ปรัชญาเศรษฐ์ ท่านได้บริจาคและดัดแปลงวัสดุที่เหลือใช้ให้หมู่บ้านใช้ ประโยชน์ เช่น ป้ายเรียกแท็กซี่และช่วยติดตั้ง คณะกรรมการต้องขอขอบคุณท่านทั้งสองที่เข้ามาช่วยงานหมู่บ้าน 6.รื้อถอนอุปกรณ์เด็กเล่น อุปกรณ์เด็กเล่นในสนามเด็กเล่นมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก อาจเกิดอันตรายกับลูกหลานสมาชิกได้ เบื้องต้นขอความร่วมมือเตือนลูกหลานอย่าเล่นอุปกรณ์เหล่านี้ คณะกรรมการจะหาคนมารื้อถอนออกไป และ จะทำเรื่องขอของใหม่จากหน่วยราชการต่างๆมาทดแทน ชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล ประธานคณะกรรมการนิติฯ 
    สมาชิกสามารถอ่านจดหมายหมู่บ้านได้ที่ phayathaivillage.blogspot.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...