Sunday, December 21, 2014

วันทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2558 ชาวหมู่บ้านพญาไทวิเลจ

วันทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2558 ของชาวหมู่บ้านพญาไทวิเลจ ซึ่งมาร่วมงานกันแต่ชาวอย่างมากมาย นับแต่หกโมงเช้า ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 จัดโดยกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิเลจ รุ่นที่ 1 โดยหลังจากนั้นได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อสรุปผลงานที่ผ่านมาและมีการเลือกตั้งคณะกรรมการรุ่นที่ 2 ใหม่เนื่องจากรุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการมาครบวาระสองปี่ และในเวลา 10.30 น. มีการทำบุญเลี่ยงพระเพล ณ ที่สำนักงานนิติบุคคล และหลังจากนั้นก็มีการเลี้ยงส่งสังสันท์กันตามอัตถยาศัย
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้จากสไลด์ด้านล่างครับMonday, April 28, 2014

งานสงกรานต์ชาวหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ ประจำปี 2557

บรรยากาศงานสงกรานต์ชาวหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ ประจำปี 2557 ณ หน้าอาคารสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.มีสมาชิกผู้มาร่วมงานมามายทั่วหน้าจากทุกซอย และแขกผู้มีเกียรติอื่นๆหลายๆท่านจากทางเทศบาลอำเภอปากเกร็ด ท่าน สส. สท. และสจ.ของปากเกร็ดมาร่วมงานด้วย ปีนี้มีผู้สูงวัยที่รับเชิญมาให้พรและดำหัวจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน นับตั้งแต่อายุ 75 ปี และสูงสุด 95 ปี มีของที่ระลึกให้ท่านมากมาย หลังจากนั้นก็มีงานปาร์ตี้หมูกระทะเล็กจากทีมงานชมรมเดินเช้าเพื่อสุขภาพ และเลิกงานประมาณ 3 ทุ่ม ปีหน้าและปีต่อๆไปคงได้ร่วมงานกันอีกนะครับ ใครเป็นใคร มีภาพท่านใดบ้าง ก็คลิกเข้าไปดูที่ภาพสไลด์ได้เลยครับ

Monday, April 21, 2014

จดหมายข่าวชาวพญาไทวิเลจ เดือนเมษายน 2557

16 เม.ย2557 สวัสดีเพื่อนสมาชิกพญาไทวิลเลจทุกท่าน ทางกรรมการนิติฯ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบและขอความร่วมมือจากสมาชิกดังนี้คือ
    1. การสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในเทศกาลสงกรานต์ ทางคณกรรมการฯมีความเห็นว่าควรจัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกหลานของเรา เป็นการให้ความเคารพ ความอบอุ่น คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย แต่ช่วงสงกรานต์สมาชิกส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้าน คณะกรรมการจึงเลื่อนการจัดงานเป็น วันที่ 27 เม.ย2557 จึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาร่วมงาน มาพบปะสังสรรค์ด้วยการ ขอพรจากผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 25557 
เวลา13.00 น พบปะพูดคุยกัน ดื่มน้ำ และทานไอศรีม 
14.00 น. เริ่มพิธี ณ.สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ 

    2.การลอกท่อระบายน้ำและพ่นฉีดยากำจัดยุง ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ติดต่อเทศบาลนครปากเกร็ดมาลอกท่อระบายน้ำและพ่นฉีดยากำจัดยุง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น พนักงานเทศบาลที่เข้ามาลอกท่อระบายน้ำได้แจ้งคณะกรรมการว่า มีบางจุดที่ไม่สามารถลอกท่อได้ จากเศษวัสดุก่อสร้างเข้าไปอุดตัน คณะกรรมการจะประสานเจ้าของบ้านที่ท่อดังกล่าวอยู่หน้าบ้านเพื่อหาวิธีขุดลอก แต่เป็นข้อมูลที่คณะกรรมการทุกชุดเคยแจ้งเตือนสมาชิกเสมอมา ให้คอยดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างอย่าให้เศษวัสดุก่อสร้างลง ไปในท่อระบายน้ำ จึงขอย้ำเตือนมาอีกครั้ง และขอให้สมาชิกที่จะต่อเติมบ้านแจ้งผู้รับเหมาติดต่อวางเงินประกันค่าลอกท่อไว้ที่เหรัญญิกคณะกรรมการฯ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ออุดตันเวลาที่ผู้รับเหมาไม่ได้ลอกท่อก่อนจบงาน 
    3.การปลูกต้นไม้บริเวณสนามเด็กเล่นและพื้นที่ส่วนกลาง คณะกรรมการกำลังจะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามเด็กเล่น แต่พบว่ามีการปลูกต้นไม้โดยสมาชิกที่มีบ้านใกล้ สนามเด็กเล่น จึงขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการสงวนสิทธิที่จะจัดระเบียบการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ส่วนกลางทุกจุด จึงขอให้สมาชิกที่ได้เริ่มและกำลังจะเริ่มปลูกต้นไม้ในพื้นที่ส่วนกลาง ได้เข้าใจว่าถ้าคณะกรรมการฯปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ต้นไม้ที่ไม่เหมาะสมจะถูกรื้อถอน 
    4.การระงับทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินบ้านที่ค้างค่าสวัสดิการหมู่บ้าน คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้ทนายความ ทำหนังสือลงทะเบียนตอบรับถึงสมาชิกที่ค้างชำระค่าสวัสดิการหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแจ้งระงับการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินนนทบุรี จะเป็นผลให้บ้านดังกล่าวไม่สามารถขาย โอนหรือให้เช่าระยะยาวได้ สมาชิกท่านใดได้รับจดหมายแต่ไม่ได้ค้าง กรุณาแจ้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ และขออภัยในความผิดพลาด คณะกรรมการขอชี้แจงข้อกฎหมายให้ทราบอีกครั้งว่า สมาชิกที่ค้างชำระค่าสวัสดิการและได้ถูกระงับการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินจังหวัด ถึงแม้ไม่คิดที่จะขายในช่วงใกล้ๆนี้ แต่ต่อไปอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้า เมื่อต้องการโอนให้ลูก หลานจะไม่สามารถทำได้ จนกว่าจะชำระค่าสวัสดิการ และณ.เวลานั้นดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นรวมอาจสูงมากจนเป็นภาระ หนักสำหรับลูกหลาน นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีสิทธิที่จะฟ้องคดี ขอให้ศาลบังคับให้ชำระค่าสวัสดิการพร้อมดอกบี้ย ค่าทวงถามและค่าทนายความ ซึ่งคณะกรรมการไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น แต่เพื่อความเสมอภาคของสมาชิกทุกคน ก็ต้องดำเนินการ 
     5. แต่งตั้งที่ปรึกษาเพิ่มเติม ที่ประชุมคณะกรรมการฯได้มีมติให้แต่งตั้งที่ปรึกษาเพิ่มสองท่าน ซึ่งท่านทั้งสองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและได้ช่วยงานหมู่บ้านมาตลอด 
       5.1คุณสมบัติ พรหมดีราช บ้านเลขที่144/50 ท่านมีความรู้ความสามารถในด้านชลประทาน เป็นกำลังสำคัญในการทำเรื่องเสนอโครงการพัฒนาเมือง เพื่อของบประมาณมาแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน และให้คำปรึกษาเรื่องทางเทคนิควิศวะกรรมต่างๆ 
       5.2คุณ วิโรจน์ ปรัชญาเศรษฐ์ ท่านได้บริจาคและดัดแปลงวัสดุที่เหลือใช้ให้หมู่บ้านใช้ ประโยชน์ เช่น ป้ายเรียกแท็กซี่และช่วยติดตั้ง คณะกรรมการต้องขอขอบคุณท่านทั้งสองที่เข้ามาช่วยงานหมู่บ้าน 6.รื้อถอนอุปกรณ์เด็กเล่น อุปกรณ์เด็กเล่นในสนามเด็กเล่นมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก อาจเกิดอันตรายกับลูกหลานสมาชิกได้ เบื้องต้นขอความร่วมมือเตือนลูกหลานอย่าเล่นอุปกรณ์เหล่านี้ คณะกรรมการจะหาคนมารื้อถอนออกไป และ จะทำเรื่องขอของใหม่จากหน่วยราชการต่างๆมาทดแทน ชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล ประธานคณะกรรมการนิติฯ 
    สมาชิกสามารถอ่านจดหมายหมู่บ้านได้ที่ phayathaivillage.blogspot.com

Friday, March 14, 2014

งานแก้ปัญหา-พัฒนาหมู่บ้านพญาไท-ดูดดินออกจากท่อพักน้ำ รอรับฝน 2557

กรรมการนิติบุคคล โดยพี่พรมณีได้ ติดต่องานเร่งด่วนของเทศบาลนครปากเกร็ด  นำรถดูดดิน-ทรายออกจากท่อพักน้ำ ในทุกซอยและถนนหลักของเราชาวหมู่บ้านพญาไท เพื่อเตรียมรอรับน้ำฝนที่กำลังจะมาเยือนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า คงจะช่วยประทังความเดือดร้อนลงได้บ้าง แต่ก็คงไม่ใช่ทั้งหมด เพราะน้ำในท่อหมู่บ้านพญาไทมีปลายท่อน้ำเชื่อมทางออกถนนเทศบาลนั้น บ้านเราอยู่สูงกว่า ซึ่งคงต้องลงทุนทำท่อใหม่ที่ต้องใช้งบประมาณอีกมาก กรรมการนิติก็คงทำได้เท่าที่มีงบประมาณนะครับ เพราะไวๆนี้ก็ต้องมีเปลี่ยนชุดไฟถนนภายในหมู่บ้านเรา อีกเป็นแสน มีผู้บริจาคช่วยน้อย ซึ่งอาจต้องมีเพิ่ม ทั้งนี้เพื่อระยะยาวจะได้มีค่าใช้จ่ายส่วนกลางน้อยลงครับ

Sunday, January 19, 2014

จดหมายข่าวชาวพญาไทวิลเลจ ประจำเดือนมกราคม 25571/2557 12มกราคม2557
สวัสดีเพื่อนสมาชิกพญาไทวิลเลจทุกท่าน
1.การจัดงานรื่นเริงของสมาชิกหมู่บ้านเมื่อวันที่3มกราคม2557
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่3มกราคม2557ที่ผ่านมา มีการจัดงานบนถนนเมนระหว่างบ้านเดี่ยวกับทาวน์เฮ้าส์และมีการปิดถนน
การสร้างเวที การแสดงดนตรี ตลอดจนการจุดพลุ ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนสมาชิกที่อยู่ใกล้เคียง โดยที่ผู้จัดงานขออนุญาตเพียงกางเต็นท์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติที่สมาชิกทั่วไปที่จะจัดงานหมั้น งานบวช หรืองานรื่นเริงเล็กๆขอมาโดยไม่มีการปิดถนน แต่ครั้งนี้เป็นงานขนาดใหญ่ซึ่งไม่ได้มีการให้รายละเอียดงาน คณะกรรมการต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้ขอรายละเอียดงานและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต
จากกรณีนี้ทำให้คณะกรรมการขอกำหนดวิธีการขออนุญาตใช้ที่ส่วนกลางในการจัดงานต่างๆดังนี้
1.ที่ส่วนกลางหมายถึงถนน สนามเด็กเล่น และสโมสร(เฉพาะกรณีทำกิจกรรมเกินกว่าที่บอกไว้ในสัญญาเช่า)
2.ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดงาน จำนวนคนที่จะร่วมงาน อุปกรณ์ที่จะใช้เช่นขนาดของเครื่องเสียง ขนาดและจำนวนเต็นท์ ขนาดเวที เป็นต้น วันที่จะจัดงาน เวลาเริ่มและเลิก
3.ผู้จัดงานต้องได้รับความยินยอมจากเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก่อนทำหนังสือขออนุญาตคณะกรรมการฯเช่นบ้านติดกัน บ้านในซอยเดียวกัน
4.ถ้าเป็นงานขนาดใหญ่ควรแจ้งล่วงหน้ามากกว่าหนึ่งเดือน เพื่อให้คณะกรรมการได้สื่อสารกับสมาชิกที่อาจได้รับผลกระทบ
5.ต้องขออนุญาตต่อทางราชการให้ถูกต้องหากเข้าข่ายข้อกำหนดของราชการ
6.คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตหากเห็นว่าลักษณะงานไม่เหมาะสม
7.ผู้จัดงานต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร่วมงานและของหมู่บ้านตลอดจนการจัดระเบียบจราจรไม่ให้กีดขวางสมาชิกในหมู่บ้าน
หากการจัดงานไม่ได้ขออนุญาตหรือขอแล้วไม่ได้รับอนุญาต คณะกรรมการอาจสั่งให้รปภ.ไม่เปิดประตูให้นำอุปกรณ์การจัดงานเข้ามาในหมู่บ้าน ตลอดจนไม่ให้ผู้ร่วมงานจากภายนอกเข้ามาในหมู่บ้าน
คณะกรรมการฯหวังว่าสมาชิกจะให้ความร่วมมือด้วยดีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน

2.การติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทำหนังสือขออนุญาตติดป้ายหาเสียงในหมู่บ้าน และการเข้ามาหาเสียงโดยการแจกเอกสารแนะนำตัวตลอดจนการใช้เครื่องขยายเสียงแนะนำตัว คณะกรรมการได้อนุญาตตามที่ขอมาตามธรรมเนียมปฎิบัติที่เคยทำมา
3.การแสดงรายการสิ่งของที่จะขนออกนอกหมู่บ้าน
คณะกรรมการได้ออกแบบแบบฟอร์มที่ใช้ในการแสดงรายการสิ่งของที่จะนำออกนอกหมู่บ้าน( แนบท้ายจดหมายนี้) สมาชิกขอแบบฟอร์มนี้ได้ที่รปภ. โดยกรอกรายละเอียดของที่นำออกแล้วยื่นต่อรปภ.
เพื่อให้รปภ.ได้ช่วยตรวจสอบรถที่ขนของจำนวนมากออกไปโดยเฉพาะรถบรรทุกและรถปิคอัพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของสมาชิก
4.การจ่ายค่าสวัสดิการกรณีชื่อเดียวมีบ้านมากกว่าหนึ่งหลัง
โดยที่ผ่านมาบ้านติดกันแต่เจ้าของเดียวกัน หรือบ้านสองหลังรื้อรั้วออกให้กลายเป็นบ้านหลังเดียวกัน มีการจ่ายค่าสวัสดิการเพียงบ้านหลังเดียว คณะกรรมการเห็นว่าควรจะคิดค่าสวัสดิการตามจำนวนบ้านเหมือนหมู่บ้านทั่วไปปฎิบัติ ดังนั้นตั้งแต่เดือนมกราคม2557เป็นต้นไป สมาชิกที่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านมากกว่าหนึ่งหลัง จะติดกันหรือไม่ติดกัน ต้องชำระค่าสวัสดิการตามจำนวนบ้าน โดยยึดถือบ้านเลขที่เป็นหลัก
5.การเปลี่ยนโคมไฟถนนของหมู่บ้าน
ตามมติที่ประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้านเมื่อวันที่15ธันวาคม2556 อนุมัติงบประมาณ 110,000 บาท ให้คณะกรรมการเปลี่ยนโคมไฟถนนทั้งหมู่บ้านเพื่อลดค่าไฟฟ้าของหมู่บ้าน โดยให้ใช้เงินจาก
5.1 จากเงินสะสมของหมู่บ้าน
5.2 จากการบริจาคของสมาชิก
คณะกรรมการจะรีบดำเนินการเปลี่ยนโดยเร็วโดยใช้เงินสะสมไปก่อน ขณะเดียวกันขอเชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงินเพื่อให้การใช้เงินส่วนกลางให้น้อยลง


6.การลอกท่อระบายน้ำ
จากปัญหาน้ำท่วมขังเวลาฝนตกหนักเมื่อปีที่แล้ว คณะกรรมการได้ติดต่อเทศบาลมาลอกท่อเฉพาะจุดที่มีการอุดตันอย่างหนัก แต่ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงมีข่าวน้ำท่วมหนักในหลายจังหวัด ทำให้เทศบาลต้องระดมคนไปป้องกันน้ำท่วม ไม่สามารถมาลอกท่อให้เราได้ ปีนี้คณะกรรมการจะทำการลอกท่อแต่เนิ่นๆก่อนที่ฝนจะมา โดยจะหาวิธีที่ดีที่สุดและใช้เงินน้อยสุด ถึงแม้การลอกท่อเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวก็จำเป็นต้องทำ ระหว่างที่รอการแก้ไขซ่อมท่อระบายน้ำที่มีปัญหาตามที่เคยเรียนสมาชิกเมื่อปีที่แล้ว คณะกรรมการยินดีรับฟังข้อเสนอจากสมาชิก หรือสมาชิกท่านใดสามารถติดต่อหน่วยราชการที่มีเครื่องมือการลอกท่อที่มีประสิทธิภาพสูงก็จะยิ่งเป็นประโยชน์

7.ส่วนลดพิเศษ10%สำหรับการจ่ายค่าสวัสดิการทั้งปี
ตามหนังสือเดือนพฤศจิกายน2556ที่แจ้งเรื่องการให้ส่วนลดพิเศษ10%เมื่อชำระค่าสวัสดิการทั้งปี ม.ค-ธ.ค2557 แต่ต้องชำระภายในม.ค 2557 เท่านั้น ขณะนี้เหลือเวลาเพียงครึ่งเดือน สมาชิกที่สนใจต้องรีบแล้ว

8.การทำบุญตักบาตรและการประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้าน
ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ร่วมทั้งสองกิจกรรมเมื่อวันที่15ธันวาคม2556 งานในวันนั้นนอกจากสมาชิกจะร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายอาหารพระเช้า ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย แล้วยังได้รับเกียรติ์จากผู้ใหญ่จากเทศบาล สส. สจ.มาร่วมงานด้วย

ท้ายนี้คณะกรรมการขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้สมาชิกหมู่บ้านพญาไทวิลเลจทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขตลอดปี2557

ชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล
ประธานคณะกรรมการนิติฯ
สมาชิกสามารถอ่านจดหมายหมู่บ้านได้ที่ phayathaivillage.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...