Sunday, January 19, 2014

จดหมายข่าวชาวพญาไทวิลเลจ ประจำเดือนมกราคม 25571/2557 12มกราคม2557
สวัสดีเพื่อนสมาชิกพญาไทวิลเลจทุกท่าน
1.การจัดงานรื่นเริงของสมาชิกหมู่บ้านเมื่อวันที่3มกราคม2557
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่3มกราคม2557ที่ผ่านมา มีการจัดงานบนถนนเมนระหว่างบ้านเดี่ยวกับทาวน์เฮ้าส์และมีการปิดถนน
การสร้างเวที การแสดงดนตรี ตลอดจนการจุดพลุ ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนสมาชิกที่อยู่ใกล้เคียง โดยที่ผู้จัดงานขออนุญาตเพียงกางเต็นท์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติที่สมาชิกทั่วไปที่จะจัดงานหมั้น งานบวช หรืองานรื่นเริงเล็กๆขอมาโดยไม่มีการปิดถนน แต่ครั้งนี้เป็นงานขนาดใหญ่ซึ่งไม่ได้มีการให้รายละเอียดงาน คณะกรรมการต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้ขอรายละเอียดงานและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต
จากกรณีนี้ทำให้คณะกรรมการขอกำหนดวิธีการขออนุญาตใช้ที่ส่วนกลางในการจัดงานต่างๆดังนี้
1.ที่ส่วนกลางหมายถึงถนน สนามเด็กเล่น และสโมสร(เฉพาะกรณีทำกิจกรรมเกินกว่าที่บอกไว้ในสัญญาเช่า)
2.ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดงาน จำนวนคนที่จะร่วมงาน อุปกรณ์ที่จะใช้เช่นขนาดของเครื่องเสียง ขนาดและจำนวนเต็นท์ ขนาดเวที เป็นต้น วันที่จะจัดงาน เวลาเริ่มและเลิก
3.ผู้จัดงานต้องได้รับความยินยอมจากเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก่อนทำหนังสือขออนุญาตคณะกรรมการฯเช่นบ้านติดกัน บ้านในซอยเดียวกัน
4.ถ้าเป็นงานขนาดใหญ่ควรแจ้งล่วงหน้ามากกว่าหนึ่งเดือน เพื่อให้คณะกรรมการได้สื่อสารกับสมาชิกที่อาจได้รับผลกระทบ
5.ต้องขออนุญาตต่อทางราชการให้ถูกต้องหากเข้าข่ายข้อกำหนดของราชการ
6.คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตหากเห็นว่าลักษณะงานไม่เหมาะสม
7.ผู้จัดงานต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร่วมงานและของหมู่บ้านตลอดจนการจัดระเบียบจราจรไม่ให้กีดขวางสมาชิกในหมู่บ้าน
หากการจัดงานไม่ได้ขออนุญาตหรือขอแล้วไม่ได้รับอนุญาต คณะกรรมการอาจสั่งให้รปภ.ไม่เปิดประตูให้นำอุปกรณ์การจัดงานเข้ามาในหมู่บ้าน ตลอดจนไม่ให้ผู้ร่วมงานจากภายนอกเข้ามาในหมู่บ้าน
คณะกรรมการฯหวังว่าสมาชิกจะให้ความร่วมมือด้วยดีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน

2.การติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทำหนังสือขออนุญาตติดป้ายหาเสียงในหมู่บ้าน และการเข้ามาหาเสียงโดยการแจกเอกสารแนะนำตัวตลอดจนการใช้เครื่องขยายเสียงแนะนำตัว คณะกรรมการได้อนุญาตตามที่ขอมาตามธรรมเนียมปฎิบัติที่เคยทำมา
3.การแสดงรายการสิ่งของที่จะขนออกนอกหมู่บ้าน
คณะกรรมการได้ออกแบบแบบฟอร์มที่ใช้ในการแสดงรายการสิ่งของที่จะนำออกนอกหมู่บ้าน( แนบท้ายจดหมายนี้) สมาชิกขอแบบฟอร์มนี้ได้ที่รปภ. โดยกรอกรายละเอียดของที่นำออกแล้วยื่นต่อรปภ.
เพื่อให้รปภ.ได้ช่วยตรวจสอบรถที่ขนของจำนวนมากออกไปโดยเฉพาะรถบรรทุกและรถปิคอัพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของสมาชิก
4.การจ่ายค่าสวัสดิการกรณีชื่อเดียวมีบ้านมากกว่าหนึ่งหลัง
โดยที่ผ่านมาบ้านติดกันแต่เจ้าของเดียวกัน หรือบ้านสองหลังรื้อรั้วออกให้กลายเป็นบ้านหลังเดียวกัน มีการจ่ายค่าสวัสดิการเพียงบ้านหลังเดียว คณะกรรมการเห็นว่าควรจะคิดค่าสวัสดิการตามจำนวนบ้านเหมือนหมู่บ้านทั่วไปปฎิบัติ ดังนั้นตั้งแต่เดือนมกราคม2557เป็นต้นไป สมาชิกที่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านมากกว่าหนึ่งหลัง จะติดกันหรือไม่ติดกัน ต้องชำระค่าสวัสดิการตามจำนวนบ้าน โดยยึดถือบ้านเลขที่เป็นหลัก
5.การเปลี่ยนโคมไฟถนนของหมู่บ้าน
ตามมติที่ประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้านเมื่อวันที่15ธันวาคม2556 อนุมัติงบประมาณ 110,000 บาท ให้คณะกรรมการเปลี่ยนโคมไฟถนนทั้งหมู่บ้านเพื่อลดค่าไฟฟ้าของหมู่บ้าน โดยให้ใช้เงินจาก
5.1 จากเงินสะสมของหมู่บ้าน
5.2 จากการบริจาคของสมาชิก
คณะกรรมการจะรีบดำเนินการเปลี่ยนโดยเร็วโดยใช้เงินสะสมไปก่อน ขณะเดียวกันขอเชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงินเพื่อให้การใช้เงินส่วนกลางให้น้อยลง


6.การลอกท่อระบายน้ำ
จากปัญหาน้ำท่วมขังเวลาฝนตกหนักเมื่อปีที่แล้ว คณะกรรมการได้ติดต่อเทศบาลมาลอกท่อเฉพาะจุดที่มีการอุดตันอย่างหนัก แต่ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงมีข่าวน้ำท่วมหนักในหลายจังหวัด ทำให้เทศบาลต้องระดมคนไปป้องกันน้ำท่วม ไม่สามารถมาลอกท่อให้เราได้ ปีนี้คณะกรรมการจะทำการลอกท่อแต่เนิ่นๆก่อนที่ฝนจะมา โดยจะหาวิธีที่ดีที่สุดและใช้เงินน้อยสุด ถึงแม้การลอกท่อเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวก็จำเป็นต้องทำ ระหว่างที่รอการแก้ไขซ่อมท่อระบายน้ำที่มีปัญหาตามที่เคยเรียนสมาชิกเมื่อปีที่แล้ว คณะกรรมการยินดีรับฟังข้อเสนอจากสมาชิก หรือสมาชิกท่านใดสามารถติดต่อหน่วยราชการที่มีเครื่องมือการลอกท่อที่มีประสิทธิภาพสูงก็จะยิ่งเป็นประโยชน์

7.ส่วนลดพิเศษ10%สำหรับการจ่ายค่าสวัสดิการทั้งปี
ตามหนังสือเดือนพฤศจิกายน2556ที่แจ้งเรื่องการให้ส่วนลดพิเศษ10%เมื่อชำระค่าสวัสดิการทั้งปี ม.ค-ธ.ค2557 แต่ต้องชำระภายในม.ค 2557 เท่านั้น ขณะนี้เหลือเวลาเพียงครึ่งเดือน สมาชิกที่สนใจต้องรีบแล้ว

8.การทำบุญตักบาตรและการประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้าน
ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ร่วมทั้งสองกิจกรรมเมื่อวันที่15ธันวาคม2556 งานในวันนั้นนอกจากสมาชิกจะร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายอาหารพระเช้า ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย แล้วยังได้รับเกียรติ์จากผู้ใหญ่จากเทศบาล สส. สจ.มาร่วมงานด้วย

ท้ายนี้คณะกรรมการขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้สมาชิกหมู่บ้านพญาไทวิลเลจทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขตลอดปี2557

ชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล
ประธานคณะกรรมการนิติฯ
สมาชิกสามารถอ่านจดหมายหมู่บ้านได้ที่ phayathaivillage.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...