Sunday, December 18, 2011

งานทำบุณตักบาตรหมู่บ้านพญาไทวิเลจประจำปี 2554

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554 เวลา 6.30น.-11.00 น ชาวพญาไทวิเลจได้ร่วมกันทำบุณตักบาตรเช้าพระสงฆ์จำนวน 30 รูป และเลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป ตามประเพณีเนื่องในวันจะขึ้นปีใหม่ 2555 โดยมีสมาชิกชาวพญาไทมาร่วมกันทำกิจกรรมนี้อย่างทั่วหน้า มีผู้ร่วมทำบุณและช่วยงานหมู้บ้านมากมาย อาทิ ท่าน สจ.ทองใบ และท่านนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายวิชัย บรรดาศักดิ์ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนและทำบุณร่วมกับชาวหมู่บ้านเราอย่างเป็นกันเอง Happy New Year 2555 อย่างทั่วหน้ากันนะครับผม ใครเป็นใครคลิกดูภาพในสไลด์แล้วกันนะครับ ผลการสรรหาประธานหมู่บ้านคนใหม่โดยวิธีการเสนอชื่อนั้น ผู้ที่ถูกเสนอชื่อมากที่สุดสามสิบกว่าเสียงก็คือคุณไชยวัฒน์ SB Furniture ครับ สำหรับกรรมการชุดเก่าจะหมดวาระสิ้นปี 2554 นี้


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...