Wednesday, October 12, 2011

วันพุธที่ 12-10-2554 ชาวพญาไทวิลเลจเตรียมพร้อมสู้น้ำท่วม


ในวันพุธที่ 12-10-2554 ชาวหมู่บ้านพญาไทวิลเลจบางส่วนที่อยู่บ้าน ปิดเทอม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาเตรียมพร้อมสู้น้ำท่วมใหญ่ที่อาจจะมาถึง สร้างแนวป้องกันด้วยถุงทรายเตรียมไว้ก่อน เพื่อให้เพือนพี่น้องที่ไปทำงานได้กลับเข้าบ้านอย่างอบอุ่นใจ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...