Wednesday, October 19, 2011

ชวาพญาไทสู้ภัยน้ำท่วม ตุลา ปี 2554 วันที่ 15-18 ตุลาคม 2554

กิจกรรมช่วง 15-18 สูบน้าออกจากท่อรอไว้ และขยะเริ่มเป็นปัญหา ต้องช่วยกันสร้างธนาคารที่หน้าหมู่บ้าน สมาชิกที่ทำงาน กทม.ก็นำรถขยะมาร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยอำนวยความสะดวกให้เทศบาลที่มีจำนวนเที่ยวขนขยะลดลง

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...