Sunday, October 30, 2011

ชาวพญาไทร่วมระดมทุนปกป้องหมู่บ้านอีกระลอก ช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2554

ชาวพญาไทวิลเลจ ร่วมกันระดมทุนปกป้องหมู่บ้านอีกระลอก โดยขอบริจาคหลังละพันห้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสูบน้ำ ค่าวัสดุกั้นน้ำ ค่าแรงงานและเครื่องจักรทำงาน การจัดการขยะและอื่นๆ ทำให้ทุกคนที่อยู่หรือไปอยู่ที่อื่นช่วงนี้ได้อุ่นใจขึ้น ท่านใดที่ยังไม่ได้บริจาคเพื่อส่วนรวม ก็ขอเชิญที่สโมสรนะครับ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...